Direcció

Av. Excelentisima Diputació 16
46470 CATARROJA (València)

Línies d'autobús

Metrobus L181 València-Picassent
( parada Catarroja-Ajuntament )

Metrobus L182 València-Silla
( parada Catarroja-Ajuntament )

horaris
Línies de rodalia amb parada a Catarroja

Línia C-1 València Nord – Gandía

Línia C-2 València Nord – Xàtiva – Moixent

Rodalia RENFE