7 OCTUBRE 2017 / dissabte / 20:00h    octubre 2017

Una obra de vides encreuades en la qual els personatges han de tornar a aprendre a amar. La desaparició fortuïta d'un d'ells farà que la resta es replantegen la seua forma d'entendre la vida i d'experimentar l'amor. Escrita d'una forma molt directa, fresca, viva i pròxima, frega, de vegades, un alt lirisme reforçat amb imatges potents a través d'expressions d'un alt voltatge poètic.

Text i direcció IGNASI VIDAL

Web